Generalforsamling

Generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 28-01-2020 kl. 19.00

Referat

25/3 2021 afholdtes generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 

Det blev pga coronarestriktionerne holdt online på microsoft-teams.

1.:   Valg af dirigent: Peder Fredskilde

2.:   Formandens beretning: Ved Lars Greve, se bilag

3.:   Godkendelse af sidste års regnskab., se bilag

4.:   Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag, se bilag

5.:   Fastsættelse af kontingent. Som hidtil 150 kr. om året

6.:   Valg af bestyrelse.

       På valg i år:

          Lisbeth Munk, genvalgt!

          Morten Winther, genvalgt!

          Lars Greve genvalgt!

7.:   Valg af 2 suppleanter for et år:

         Jette Jørgensen genvalgt!

         Tove Oehlenschlæger, genvalgt! 

8.:   Valg af revisorer. Birgit Bisander og Marianne Jørgensen er genvalgt!

9.:    Indkomne forslag

10.:  Evt.:       

       Tak til Peder Fredskild for endnu engang at lede os igennem en generalforsamling,             denne gang online og temmelig anderledes! Også tak til deltagerne ved                             generalforsamlingen!

 

Vi glæder os til snart at kunne afholde koncerter igen!

 

  

Kalender
4. 2 - 2022 Sylvester Larsen
4. 3 - 2022 Kaya Brüel spiller Jomfru Ane Band
17. 3 - 2022 Generalforsamling
1. 4 - 2022 Broget Aften
29. 4 - 2022 Phønix og SangKa
20. 5 - 2022 Dicte & Mads Reinholdt
9. 9 - 2022 HP Lange Big Gumbo
1. 10 - 2022 Balstival
28. 10 - 2022 Kajsa Vala
3. 11 - 2022 Spil Dansk Dag
25. 11 - 2022 Chris Grey & The BlueSpand
18. 12 - 2022 Marie Carmen Koppel

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.