Generalforsamling

Generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 26/2 2019 kl. 19.00

Referat

 1. Valg af dirigent
  1. Peder Fredskild valgt
 2. Formandens beretning
  1. Formanden gennemgik sidste års og det kommende års programmer.

Han takkede medlemmer, koncertgængere, sponsorer og andre, der bakker op om arbejdet i foreningen.

 1. Godkendelse af sidste års regnskab.
  1. Regnskabet gennemgået og vedtaget.
 2. Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag.
  1. Budgettet fremlagt og godkendt
 3. Fastsættelse af kontingent.
  1. Uændret 150 kr for næste år vedtaget
 4. Valg af bestyrelse
  På valg er Lars Greve (genopstiller),Lisbeth Munk (genopstiller), Tommy Dahl (genopstiller ikke)
 1. Lars Greve, Lisbeth Munk og Morten Winther blev valgt
 1. Valg af to suppleanter
  1. Vibeke Kristensen og Jette Møller Jørgensen valgt
 2. Valg af revisorer.
  1. Carsten Hansen valgt
 3. Valg af revisorsuppleant
  1. Ole Dedenroth valgt
 4. Indkomne forslag
  1. Ingen
 5. Evt.
  1. Flytning af adresse – Google Maps henviser til en forkert adresse. Det er forsøgt ændret.
  2. Belysning på scenen. Der er udfordringer i forhold til at lyset blænder musikerne.
  3. Forslag om klassiske koncerter – evt. søndag eftermiddage
  4. Ole Dedenroth takker foreningen for godt (sam)arbejde

 

 

Ref/Lars Greve 

Kalender
28. 1 - 2020 Generalforsamling
28. 1 - 2020 Pianist Mogens Dalsgaard
19. 2 - 2020 Nordstemt
6. 3 - 2020 Zididada
27. 3 - 2020 Broget aften
24. 4 - 2020 The White Album
7. 6 - 2020 Duo Cofradia
21. 8 - 2020 Los CuBraz
11. 9 - 2020 Ken Lending Blues Band
2. 10 - 2020 Kaya Brüel
29. 10 - 2020 Spil Dansk
6. 11 - 2020 Trilleband

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.