Generalforsamling

Generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 28-01-2020 kl. 19.00

Referat

  1. Valg af dirigent

Peder Fredskild blev valgt

  1. Formandens beretning

Max Ustrup fremlagde sin beretning, som blev godkendt

  1. Godkendelse af sidste års regnskab.

Birgit Bisander fremlagde regnskabet, som blev godkendt

  1. Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag.

Birgit fremlagde aktivitetsplan/budget og det blev godkendt.

  1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet er uforandret 150 kroner om året.

  1. Valg af bestyrelse.

Niels Dalgaard

Vibeke Kristensen

Lissa Boje

Blev valgt for 2 år

 

Som suppleanter valgtes

Jette Jørgensen

Tove Oehlenschlæger

for 1 år

  1. Valg af revisorer.

Mariane Jørgensen

Birgit Bisander

blev valgt

 

Som revisorsuppleant valgtes

Ole Dedenroth

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Evt.

Tak til Max Ustrup og Birgit Bisander, som forlader bestyrelsen

Tak til Torben for hjælp med PR

Tak til Peder for hjælp med fotos

Tak til Vibeke Nørby for hjælp med Facebook-siden

Forslag om at ølpriserne sættes ned og billetpriserne sættes op

Forslag om at afholde danseaften(er)

Meddelelse om, at der er danseaften med Skovshøjrup og omegns swingband d. 23. april på højskolen

Forslag om koncert i haven

Forslag om at skrive koncertomtaler på https://www.facebook.com/BrenderupFyn/

Forslag om at holde koncert med studerende fra musikkonservatoriet

Forslag om koncert med Harald Haugaard og Helene Blume

Forslag om koncert med Ole Friis

Stor tak til højskoleeleverne for deres hjælp omkring koncerterne

Tak fra Ole til musikforeningen

Højskolens bestyrelse arrangerer Syng, spis og snak – måske skal musikforeningen være med?

Opmærksomhed på højskolens fødselsdag i maj måned, hvor Brenderup-prisen uddeles

Højskolen søger værtsfamilier til nogle af eleverne – henvendelse på kontoret/til Joan

 

 

Ref/Lars Greve

  

Kalender
28. 5 - 2021 Habadekuk
11. 6 - 2021 The White Album
27. 8 - 2021 Dansk Amerikansk Musikklub
17. 9 - 2021 Sinne Eeg Duo
8. 10 - 2021 Trilleband
29. 10 - 2021 Friis Dalager Mydtskov
4. 11 - 2021 Spil Dansk dag
19. 11 - 2021 Alvad & Virsén
12. 12 - 2021 Jette Torp - ny aftale

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.