Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening

den 1. marts 2017 kl. 19.30 i Halmhuset.


Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af sidste års regnskab.
4. Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Jan Olsson, Kis Thybo og Lars Greve.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisor. På valg er Carsten Hansen.
9. Valg af en revisorsuppleant.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

 

Ad 1. Peder Fredskild blev valgt.

 

Ad 2. Kis fremlagde sin beretning, som blev godkendt.

        Beretning til generalforsamlingen i Brenderup Højskoles Musikforening 1. marts 2017.

Så kom dagen, hvor vi skal se tilbage på et musikår, som vi havde store forventninger til.

Hvordan spillede musikken, og hvordan så det ud med publikum? Kom der nogen, og hvordan var stemningen? Holdt det?

Ja, straks fra begyndelsen af året, strømmede det til med medlemmer.

Vi kom op på det højeste antal medlemmer, som vi nogensinde har haft - 196 -.

Forklaringen på det skyldes nok årets sidste koncert, som vi langerede som en speciel medlemskoncert med Steffen Brandt. Mange havde lyst til at høre og opleve ham, så mange meldte sig ind. Det var ikke bare en fidus, som vi benyttede os af. Han ville kun komme, hvis det var et lukket arrangement, og det var vi med på. Vi var lovet en eftermiddag med satire og nærvær, og det levede han bestemt op til.

Årets første koncert med Thorbjørn Risager og The Black Tornado trak også fuldt hus. Når der går 8 mand, inklusiv blæsere, på scenen, så bliver der gang i salen. Professionelle og charmerende var de. Super lækker blues. Vi oplever god interesse for vores blueskoncerter. Og så kan jeg da lige tilføje, at der også i år er spændende blues på programmet.

Thomas Buttenschøn med sin guitar, sin sang og gode historier stod bare der midt i salen og samlede os alle sammen omkring sine historier og sin musik. Det blev et møde med en meget sympatisk og charmerende person.

Danmarks ukronede countrydronning Tamra Rosanes indtog scenen sammen med Olsen, den skaldede kok og Morten Wittrock, og de leverede både rock og country, som det skal leveres. De nød at hygge sig med publikum efter koncerten.

En anden hårdtslående herre var The Grand Old Man Henning Stærk, som har leveret rock siden tresserne. Han kunne stadig, men han havde alligevel valgt at have nogle noget yngre og meget dygtige kræfter med sig i bandet.

I skal bare vide, at intet hos ham er tilfældigt i forhold til lyden. I den retning blev han vores dyreste bekendtskab. Men trods det er vi glade for, at vi i den grad fik leveret rigtig soul og bluesbasseret Rock´’Roll fra den ældre herre.

Rasmus Lyberth leverede igen med sin helt unikke og store stemme grønlandsk sang, så fjeldene rejser sig foran os, så man kan se solnedgangen og høre børnene lege på klipperne. Vi forstår ikke ordene, men der er ingen tvivl om følelserne. Hans musikere kom med hver deres kulturelle baggrund, og de viste os, at i musikken kan man mødes og finde et fælles sprog, fortælle en historie, som kan forstås.

På den klassiske side havde vi lyttet til ideer fra generalforsamlingen om at invitere unge fra konservatoriet i Odense. Jeg forespurgte der, og fik nogle ideer til ensembler, der havde afsluttet deres uddannelse.

Krydsfelt var navnet på en duo, som spillede på drejelire og blokfløjte. De to instrumenter sammen lød så specielt og mærkeligt, at det måtte være interessant, og vi satsede. Krydsfelt var et uhøjtideligt møde mellem tidlig folkemusik, barok – og klassisk musik. Musikken blev præsenteret med humor mellem numrene, så det hele blev meget vedkommende og underholdende. De fortjener at blive nævnt med navne. På blokfløjten spillede Monica Schmidt, og på drejeliren spillede Nicolas Kock-Simms. Det blev en meget fin og hyggelig eftermiddag i Halmhuset.

Årets folkemusikkoncert blev leveret på spil Dansk Dagen af Baltic Crossing. Vi havde hyret dem til en dobbeltkoncert, så de først havde en formiddagskoncert i Aktivitetscenteret for alle byens børn og en hel del ældre, og en aftenkoncert på Højskolen. Det er et band med rødderne solidt plantet i de nordiske og keltiske musiktraditioner, og der var dynamik og medrivende humor for alle pengene. Ved aftenkoncerten sang pensionistkoret en sang sammen med bandet. Det skal de have tak for. Der står i vores vedtægter, at vi også skal invitere amatører på scenen. Her var et eksempel på det.

Traditionen med at invitere alle børn i byen til en livekoncert en gang om året er vigtig. Alle skal opleve og vide, at musik kan høres live. I år var der omkring 600 deltagere, og Baltic Crossing formåede at få alle med. Fra de små blebørn til overbygningseleverne var der kontakt til musikerne. Traditionen er, at institutionerne skal have forberedt nogle sange, som vi aftaler med musikerne. På den måde er alle med til at give og at få.

Vi oplever hver gang, at musikerne er dybt imponerede over den disciplin, der hersker ved koncerterne. Den ros vil jeg gerne bringe videre til institutionerne. De kommer med fuld opbakning og koncerterne er godt forberedte. Det er en fin oplevelse at vide, at alle byens børn sidder sammen og får den samme gode oplevelse.

I år har vi spurgt ind til, om de koncerter er noget, der lægges vægt på, og der kom klare meldinger tilbage om, at det er noget, man glæder sig til.

En anden tradition er ”Broget Aften”, hvor amatører kan melde sig til at gå på scenen og glæde andre med deres kunnen. Det er et arrangement, der har slået sig fast. I år var antallet af gæster lige ved at sprænge alle rammer, og det er ikke svært for Flemming at fylde et program ud.

Det er en fornøjelse at følge de solister og grupper, som vender tilbage år efter år og se den udvikling, der sker. Når nye træder frem på scenen, er det spændende at se, hvad der nu sker. Der skal lyde en kæmpe tak til alle dem, der er med til at muliggøre sådan en fantastisk aften. Tak til Flemming for at være den, der organiserer.

Et par gange har vi deltaget i arrangementer uden for det, vi plejer. Ved indvielse af den nye hal arrangerede vi et lille musikalsk indslag med en af vores stjerner – Laura Kjærgård  fra ”Broget Aften”, og ved Aktivmessen havde vi en stand, hvor vi reklamerede for musikforeningen.

Ud over at afholde de planlagte koncerter er vi hele tiden i gang med at få ideer til næste års koncerter og få kontrakter i hus. Det er en spændende proces. Da jeg så mappen igennem i anledning af beretningen, kunne jeg se at en del af de navne, der først interesserer os, ændres hen ad vejen. Måske er de for dyre, måske kan vi ikke passes ind i deres program, måske finder vi nogen, som er endnu mere interessante, eller vi pludselig får et super interessant tilbud. Det er en proces, som hele tiden er i gang. Den kan være i gang indtil august, hvor vi skal ansøge Statens Kunstfond om tilskud. Da vil vi gerne have det hele på plads.

Som det vil fremgå af regnskabet, har vi en god og sund økonomi, hvilket er vigtigt for vores frihed til at vælge kunstnere.

Indtægter har vi ikke kun fra entreer. Vi får tilskud fra Statens Kunstråd, fra Middelfart Kommune og fra sponsorer, og det er vigtige penge for os.

Med hensyn til entreer har I nok bemærket, at vi har ændret vores måde at sælge billetter på. Vi har været nødt til at modernisere det lidt, så det ikke kræver personlige svar. Det var en ret bunden opgave for billetsælgeren. Nu er der tre muligheder. Man kan stadig købe på Miljøtorvet, man kan købe på billetnet, som man klikker ind på via vores egen hjemmeside, eller købe af resterende billetter ved døren. Vi håber, I tager godt imod det.

På sponsorsiden er der sket det i år, at Ebbe Andersen er blevet vores frivillige medarbejder på det felt. Han opsøger nye sponsorer og står for hele administrationen omkring dette. En kæmpe tak til Ebbe for den arbejdsindsats.

Der skal også lyde en stor tak til sponsorerne, som jeg vil nævne her:

Følgende støtter med kontante beløb: Andelskassen Merkur, Brenderup Brugs, Fakta Brenderup, Brenderup Autoservice, Brenderup Bageri, Werenberg, Malergruppen Boris Christensen, Flensted Mobile, Nordfyns Bank, Niels og Anders Munk.

Indslev Bryggeri leverer frit øl til alle koncerter, Gartneri Syveren leverer frit blomster, Højskolen leverer frit kaffe med kage, og Miljøtorvet sælger billetter for os. Hos musikforretningen Takt og Tone i Middelfart låner vi i specielle situationer frit grej.

Vi er meget taknemlige for disse tilskud og den hjælp, der her ydes os.

En meget stor tak skal også lyde til Ole og højskolen for husly og stor imødekommenhed. Vi føler os altid meget velkomne, og vi har fundet nogle arbejdsrytmer, der fungerer så fint. Jeg kan ikke forestille mig et bedre sted at byde folk ind. Hele den internationale stemning og de hyggelige lokaler er med til at gøre koncertoplevelserne til mere end bare en koncertoplevelse. Vi er på et sted, der emmer af kultur. Oven i købet også fremmede kulturer – kunst – sang og musik. Vi er på et sted, hvor de ved, hvad kultur betyder.

Mod vest har vi Trump, mod øst Putin og mod syd er der utallige flygtningelejre under forhold, der er ufattelige for os. Verden er fuld af skævheder og dumhed, der skal dæmmes op imod. Det er en stor opgave, og hvordan kan vi rundt omkring i det små bidrage til det? Ja, her har vi valgt at arbejde med kultur, og vores lille hjørne er musikken. Af god musik bliver vi påvirket – vi bliver ramt på en måde, der gør os mere følsomme, mere åbne – mere nysgerrige – flytbare. Småligheden siver væk. Det skal vi hele tiden arbejde for. Vi kan så let forstene i færdige meninger, hvor vi glemmer at se og forstå baggrunden. En koncert er en oplevelse af musik med rytmer, tekster og samvær, men det kan altså også være mere.

Hvis vi alle steder – verden over – mødes omkring kultur, så kan vi måske flytte lidt og være med til at gøre verden til et bedre sted.

Tak til alle jer publikum, der kom til koncerterne og var med til at lave den gode stemning, som vi er kendte for, og som kunstnerne altid bemærker.

Tak til højskolens lærere og elever, der så velvilligt hjælper med oprydning efter koncerterne, og som altid møder os med smil og imødekommenhed.

Tak til Peder Fredskild, som ved hver eneste koncert møder op og fotograferer. Hvis I ikke har været inde på hjemmesiden og set billeder fra koncerterne, skal I se at gøre det. Hans billeder er fulde af stemning og helt specielle. De plejer at blive lagt ind allerede dagen efter koncerterne Det er også hans billeder, der gør det interessant for Melfar Posten at lave efteromtale af koncerterne.

Også tak til Peder, fordi han igen vil være ordstyrer her ved generalforsamlingen.

Den sidste tak skal gå til bestyrelsen, som er dem, der gør alt dette muligt. Uden jeres indsats, var der ingen koncerter. Tak for det gode humør I altid kommer med. Det har været en glæde at arbejde sammen med jer. Dejligt, når vi efter koncerterne har drukket resten af Indslevøllet og sagt til hinanden. ”Endnu en super koncert”.  

 

Ad 3. Regnskabet er godkendt af revisorerne den 2. februar 2017. Kassereren fremlagde regnskabet, som viser et overskud på 51.507,26 kr. og et indestående den 31.12 2017 på 98.315,24 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

Ad 4. Aktivitetsplanen for 2017 blev fremlagt. Den blev godkendt.

 

Ad 5. Kontingent for næste år bliver 150 kr., som det også er nu.

 

Ad 6. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Kis Thybo og Jan Olsson træder ud af bestyrelsen. Lars Greve genopstiller.

Følgende stillede op til de tre poster i bestyrelsen:

Lars Greve, Lisbeth Munk Hansen, Tommy Dahl, Vibeke Kristensen, Jette Møller Jørgensen og Max Ustrup.

Følgende 3 blev valgt: Lars Greve, Lisbeth Munk Hansen og Tommy Dahl.

 

Ad 7. Følgende valgtes til suppleanter: Max Ustrup, Jette Møller Jørgensen og Vibeke Kristensen.

 

Ad 8. Carsten Hansen blev genvalgt.

 

Ad 9. Ole Dedenroth blev genvalgt.

 

Ad 10. Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 11. Eventuelt.

Ole Dedenroth takkede for samarbejdet og roste bestyrelsen for arbejdet.

Både Kis og Jan takkede for de mange års gode samarbejde både med højskolen og bestyrelsen.

Lene Sand takkede  Kis og Jan for deres store indsats og kom samtidig med et forslag til en koncert: Svestar.

Stor tak for samarbejdet fra bestyrelsen til Kis og Jan. Jan fik i afskedsgave et øl-kort med fri adgang til Indslevøl i baren ved kommende koncerter. Kis blev udnævnt til Æresmedlem i foreningen.

 

Generalforsamlingen blev afviklet i rigtig fin stemning. Dejligt at så mange ønskede at gå ind i bestyrelsesarbejde.

Foreningen gav ost og rødvin til de fremmødte, højskolen gav kaffe og kage, og aftenen blev afsluttet med fællessange under ledelse af Morten Winther.

 

Ref. Tove Andersen

 

  

Kalender
6. 2 - 2018 Generalforsamling
2. 3 - 2018 Broget aften
6. 4 - 2018 Alberte Winding Band
25. 5 - 2018 Anna Kruse
28. 9 - 2018 Nive Nielsen
12. 10 - 2018 SP Just og Frost
1. 11 - 2018 Spil Dansk Dag
23. 11 - 2018 Afenginn

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.

 

 

Til koncerterne på højskolen sælger vi øl fra Indslev Bryggeri