Generalforsamling

Generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 28-01-2020 kl. 19.00

Referat

25/3 2021 afholdtes generalforsamling i Brenderup Højskoles Musikforening 

Det blev pga coronarestriktionerne holdt online på microsoft-teams.

1.:   Valg af dirigent: Peder Fredskilde

2.:   Formandens beretning: Ved Lars Greve, se bilag

3.:   Godkendelse af sidste års regnskab., se bilag

4.:   Fremlæggelse af aktivitetsplan med økonomisk overslag, se bilag

5.:   Fastsættelse af kontingent. Som hidtil 150 kr. om året

6.:   Valg af bestyrelse.

       På valg i år:

          Lisbeth Munk, genvalgt!

          Morten Winther, genvalgt!

          Lars Greve genvalgt!

7.:   Valg af 2 suppleanter for et år:

         Jette Jørgensen genvalgt!

         Tove Oehlenschlæger, genvalgt! 

8.:   Valg af revisorer. Birgit Bisander og Marianne Jørgensen er genvalgt!

9.:    Indkomne forslag

10.:  Evt.:       

       Tak til Peder Fredskild for endnu engang at lede os igennem en generalforsamling,             denne gang online og temmelig anderledes! Også tak til deltagerne ved                             generalforsamlingen!

 

Vi glæder os til snart at kunne afholde koncerter igen!

 

  

Kalender
12. 12 - 2021 Jette Torp Trio
14. 1 - 2022 Hyldest til Benny Andersen
4. 2 - 2022 Sylvester Larsen
4. 3 - 2022 Kaya Brüel spiller Jomfru Ane Band
29. 4 - 2022 Phønix & SangKa

Nyhedsbrev
Tilmeld dig musikforeningens nyhedsbrev.